Leserinnlegg skrevet av Erik Fenstad, daglig leder, Envina IKS

Vi har ikke tatt hensyn til hvor eieren bor, da over 50 prosent ikke bor i Melhus kommune.

Når det er så mange som ikke bor i Melhus kommune, og dermed må reise et stykke, så antar vi at mange ønsker å kvitte seg med avfallet før de kommer hjem.

Plasseringen av containerne hensyntar derfor hovedveiene inn og ut av Melhus.

En eiendom produserer i seg selv avfall selv om ingen bruker hytta. Ja, du leste rett. Over tid trenger hytta vedlikehold.

Noen planker skal byttes ut, noe maling må til på solveggen, og det gamle eternittaket må skiftes ut.

Alt dette er farlig avfall, og man kan med loven i hånden kreve å få levert det GRATIS på våre gjenvinningsstasjoner. Er det da rett at forurenser IKKE betaler? Og er det rett at det er innbyggerne i Melhus kommune som må betale for dette hvis hytteeieren er fra Trondheim. Over 15 % av de som eier hytte i Melhus bor i Trondheim.

Så til det moralske. Envina mener at det å følge loven er innenfor det å være moralsk. Forurensingslovens §30 gir kommunen et pålegg om å samle inn avfall fra husholdninger, herunder hytter.

Ut fra prinsippet om at forurenser betaler, så er det lov å ta et gebyr for denne tjenesten. Dette er hjemlet i den kommunale renovasjonsforskriften, og avgiften blir vedtatt av kommunestyret hver høst.

Vi har sendt brev til samtlige 970 hytteeiere i kommunen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på alternative plasseringer av containerne.

Dette vil vi jobbe med utover vinteren. Uansett, tjenesten er gratis ut 2017, og vi håper at hytteeierne benytter seg av tilbudet.