- Jeg er optimistisk, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Om styremøtet

I går mandag ble ordførerne som er med i Trondheimsveien (E6 fra Klett til Ulsberg), orientert av Nye Veier om at Nye Veier i dag og onsdag skal ha styremøte. Styret i Nye Veier skal etter det ordførerne fikk informasjon om, sette opp ei prioriteringsliste over veiprosjekter det statlige veiselskapet er blitt tildelt. Ordførerne som var på møtet, kom fra kommunene på E6-strekninga fra Melhus til Oppdal. Fylkeskommunen og Statens vegvesen var også representert.

- Til møtet i Trondheimsveien kom direktør Finn Aasmund Hobbesland og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier. De nevnte muligheten for at E6 Trøndelag blir bygd under ett, sier Krogstad.

Direktør Hobbesland sa i lørdagsavisa at Nye Veier snart kommer med prioriteringslista, men ikke med en byggedato for veiprosjektene. Samme beskjed hadde ordførerne fått i går mandag.

E6 Trøndelag

Nye Veier har blant annet fått E6-strekninga mellom Ulsberg i Sør-Trøndelag og Åsen i Nord-Trøndelag i sin portefølje. Om hele E6 Trøndelag skal tas som en strekning, vil det gi forutsigbarhet for entreprenører, fikk ordførerne ifølge Krogstad opplyst.

Les også: Åpnet for å bygge flere strekninger

- Vi har gjort jobben vår, og har fått vedtatt reguleringsplaner. Behovet for veibygging er størst sør for Trondheim, sier Krogstad.

Reguleringsplaner

Melhus kommunestyre har vedtatt reguleringsplanen for Gyllan-Røskaft og reguleringsplanen Røskaft-Skjerdingstad.

Les også: - En tung dag for meg

For den førstnevnte reguleringsplanen har fylkesmannen fremmet innsigelse mot et kryss på Hovin og deponiområder. Ordfører Krogstad opplyser at Statens vegvesen har utarbeidet et meklingsnotat som Melhus kommune har gått gjennom. Notatet som argumenterer mot innsigelsene fra fylkesmannen, skal så gå videre til fylkesmannen. Om fylkesmannen ikke dropper innsigelsene som følge av notatet, må det mekling til.

Reguleringsplanen for Gyllan-Prestteigen skal vegvesenet komme med i desember, og prosjektleder Lars Bjørgård har opplyst til Trønderbladet at det blir avkjøringsmuligheter for Støren. Ved Håggån skal ny E6 følge omtrent samme trase som dagens E6, har ordfører Krogstad fått opplyst. Tunnelene på Støren omfattes ikke av EU-direktivet fordi de er for korte.

Les også: Utbedrer tunneler på E39

Krogstad har et håp om at Nye Veier setter E6 Skjerdingstad-Ulsberg høyt på prioriteringslista.

Grunnerverv

Fra nyttår er det Nye Veier som tar over ansvaret for E6-prosjektet, og det gjelder også grunnerverv. Direktør Finn Aasmund Hobbesland bebuder at Nye Veier vil følge samme praksis som Statens vegvesen når det gjelder innløsning, og skal være verken dårligere eller bedre enn vegvesenet. Når reguleringsplanen er vedtatt, har E6-berørte krav på innløsning har Statens vegvesen tidligere opplyst. Vegvesenet har innløst 15-20 eiendommer selv om det altså ikke er fastsatt en byggedato.

Les også: Vil vite når han mister hjemmet

Trønderbladet har forsøkt å få tak i direktør Hobbesland, og henvendelsen er ikke besvart.