Planlegging av en utvidelse av E6 Melhus til fire felt vil forstyrre byggeprosjektet E6 Ulsberg-Skjerdingstad, mener fire ordførere.

Uttalelse

I en uttalelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune med kopi til Nye Veier og Statens vegvesen, sier ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal samt leder Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund, at E6 Melhus bør få fire felt etter hvert.

Les også: Ordfører Gunnar Krogstad frykter press på E6 Melhus

- Vi vil imidlertid advare mot å ta med nye strekninger inn i den så godt som ferdig regulerte strekningen "utbyggingspakken E6 Ulsberg-Skjerdingstad". Vi mener våre faktabaserte argumenter understreker at det haster med å komme i gang som opprinnelig planlagt, og at planleggingen av gjenstående strekning med 2-felt på Melhus kan starte samtidig med at det bygges lenger sør, heter det i uttalelsen.

Les også: Ingen startdato fra Nye Veier

Frykter utsettelser

Videre heter det i uttalelsen at:

- Vi ber derfor innstendig om at vi unngår nye elementer som kan gi ytterligere utsettelser av E6 Ulsberg-Skjerdingstad.

Les også: Høyre-politiker vil ta inn denne strekningen

De viser til at estimert byggeperiode for E6 Ulsberg-Skjerdingstad er fem år, og de foreslår at utvidelsen av E6 Melhus til fire felt, kan tas i etterkant av E6 Ulsberg-Skjerdingstad og med de samme anleggsmaskinene.

Les også: Saktegående kø ut av Melhus