Under fylkesutvalgsmøtet på tirsdag vil fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) spørre om fylkesrådmannen kan ta kontakt med NSB for å få NSB til å sette opp ett eller flere av de nye Flirt 74 i rute mellom Trondheim og Oppdal.

- På strekningene Trondheim-Steinkjer og Støren-Røros må banen elektrifiseres før Flirt74-settene kan erstatte dagens dieselsett. Men strekningen Trondheim-Oppdal er elektrifisert. Der kan Flirt74 settes inn som lokaltog allerede nå. Dersom Trøndelag får ett av de togsettene NSB nå mottar, kan dette settes inn i trafikk mellom Trondheim og Oppdal «mens vi venter» på elektrifiseringen av Trønderbanen/ Meråkerbanen,mener Braut. Opplæring

Braut mener det vil gi ansatte i Trøndelag muligheten til å bli opplært i bruken av Flirt uten å måtte dra til Oslo, og at det vil være mulig å få frigjort togmateriell slik at togtilbudet mellom Rennebu og Oppdal blir styrket.

- Dersom Trøndelag får ett av de togsettene NSB nå mottar, kan dette settes inn i trafikk mellom Trondheim og Oppdal «mens vi venter» på elektrifiseringen av Trønderbanen/ Meråkerbanen. Da vil NSB kunne lære opp eget personell på Flirt, uten å sende de til Oslo, og Mantena på Marienborg kan prøve ut om verkstedet er i stand til å håndtere Flirtene, med kun ett sett, uttaler Braut i ei pressemelding.

Ei slik satsing vil gi et mer framoverlent NSB, mener Braut.

- Sparer bompenger

- En slik kreativ løsning vil vise et «fremoverlent» NSB, som får tatt i bruk fremtidens elektriske tog i Trøndelag, før strømmen er på plass, de får utvida rutetilbudet sørover fra Trondheim «mens vi venter» på elektrifiseringen nordover. Og ikke minst kan de forbedre rutetilbudet for de reisende, på en strekning der toget snart skal konkurrere med en ny bompengefinansiert E6 – Trondheimsveien. Og togtilbudet kan stå ferdig før veien, foreslår Braut.