I de fire første månedene av 2015 var det om lag 3.700 reiser mellom stasjonene sør for Trondheim og Værnes. I 2014 var det praktisk talt ingen, fordi det ikke fantes et direkte togtilbud mellom Lundamo, Kvål, Ler, Melhus og Heimdal til Værnes.

På Trønderbanen har antall reiser har økt med seks prosent når en sammenlikner de fire første månedene av 2015 med tilsvarende periode i 2014. Den prosentvise veksten er størst fra/til stasjoner som ligger sør for Værnes.

– 14. desember 2014 var en stor dag for Trønderbanen og Trøndelag, sier strekningsansvarlig i NSB Trønderbanen, Asle Nordbotten, i en pressemelding.

– Aldri før har vi fått gitt et så godt tilbud til og fra flyplassen fra lokalstasjonene sør for Trondheim. Og det ser vi av reisetallene at folk setter pris på! Allerede fra de første dagene etter ruteendringen hadde vi passasjerer, som strålte, da de informerte at de skulle til Værnes. Siden har det stadig blitt flere, og vi synes det stor stas at det såkalte «flytoget» på Trønderbanen stadig blir mer og mer populært, sier Nordbotten.

Selv om veksten sør for Værnes er størst med sine 17 prosent, er det også en liten oppgang på reiser mellom Værnes og stasjoner nord for flyplassen med 2 prosent.

– Her er den største veksten å finne på reiser mellom Værnes og stasjonene f.o.m. Verdal t.o.m. Steinkjer. Vi synes det er flott at flere benytter toget på dette strekket også, sier Nordbotten. Han legger til at Jernbaneverket nylig oppgraderte togstasjonen/holdeplassen på Værnes, så det er riktig så enkelt å komme seg inn på flyplassen fra toget og vise versa!

Det var 6,8 prosent flere kunder med lokaltogene mellom Steinkjer – Lundamo de fire første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i 2014 (394.000 passasjerer i 2015). Den gjennomsnittlige punktligheten på togene mellom Steinkjer og Lundamo de fire første månedene i 2015 var på 94 prosent.

Det nye tilbudet sør for Trondheim hadde oppstart 14. desember 2014, der blant annet Heimdal og Melhus fikk timesavgang. I tillegg går det nå tog ca. hvert 20- 25 minutt i rushtiden fra Heimdal og hvert 30. minutt fra Melhus. Lundamo/Kvål/Ler har nå togavgang hver time.

– Denne ruteendringen er den største og beste endringen som er blitt gjort på Trønderbanen på lang tid. Det vises godt på tertialsresultatet, og vi er glade for at kunder setter pris på togtilbudet vårt, avrunder Nordbotten.