Mer eller mindre tomme tog kjører fram og tilbake mellom Trondheim og Melhus. NSB satte i gang med regjeringas velsignelse, tidenes togsatsing med femdobling av antall avganger mellom Melhus og Trondheim.

Prestisjefylt

Togtilbudet ble høytidelige erklært åpnet med dignitærer som statssekretær, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og to ordførere til stede.

Folket har imidlertid ikke omfavnet det nye togtilbudet. Tog etter tog med svært lite passasjerer ombord, ruller fram og tilbake mellom byen og Melhus. Enkelte avganger har 1-2 passasjerer, mens andre har litt flere. Selv i rushtida ser togene temmelig tomme ut.

Sporet er opptatt

Femdoblinga av togtilbudet har ført til at det ikke er plass til flere godstog på jernbanesporet. Det opplyste prosjektleder Raymond Siiri fra Jernbaneverket under et informasjonsmøte om godsterminal som ble holdt i Melhus torsdag kveld.

Uten dobbeltspor vil det ikke være mulig å få mer gods over på tog enn i dag. Samtidig ønsker Jernbaneverket en styrkning av godstrafikk på bane for å avlaste veinettet. Pr. i dag går litt mer av godstrafikken på vei enn på bane. Jernbaneverket ønsker at det skal åpnes for 750 meter lange godstog.

- Dobbeltspor vil koste flere milliarder kroner. Jeg synes melhusbyggene skal arbeide for dobbeltspor, sa Siiri.

Spør de reisende

NSB har ikke undersøkelser som viser hvor mange som reiser med det nye togtilbudet til Melhus.

- Det skal gjennomføres manuelle tellinger i uke 11. I tillegg skal det gjennomføres en kundeundersøkelse samme uke om hvorfor en reiser med tog, om hvordan en har kommet seg på toget, hvor en skal reise og hvor ofte en reiser med tog, opplyser Hilde Lyng, salgs- og markedsansvarlig for Trønder-, Røros- og Meråkerbanen.

Uke 11 er 9.-15. mars. NSB vil blant annet kartlegge hvordan togpassasjererne har kommet seg til togstoppen, og om det har skjedd med for eksempel bil, buss eller til fots.

Les også om åpninga av det nye togtilbudet

Les også: om festtoget

Les også: kritisk til busskutt