Fra nyttår har AtB delt inn Trøndelag i færre soner enn før, og det kan gi overraskende utslag for den som må krysse sonegrenser.

Kraftig prisøkning

En av dem som reagerer, er Frode Stenmo som sitter i brukerutvalget i Melhus. Stenmo stusser på at det vil koste 74 kroner om en reiser med buss fra Ler til Lundamo. Prisene gjelder enkeltbillett.

– Det er blitt en prisøkning på 125 prosent, altså mer enn fordobling, om en ser på billettprisene for enkeltbillett betalt med t:kort autoreise. For eksempel koster det 74 kroner å reise med bussen fra Ler til Lundamo mens prisen i fjor var 32,80 kroner. Prisen for strekninga Melhus-Hovin kostet 48,80 kroner i fjor og 74 kroner i år, forteller Stenmo.

Velger en å ta toget mellom Ler og Lundamo, koster det 39 kroner.

FÆRRE SONER: Sone A er Stor-Trondheim, omtrent som før. Den går til Ler. Utenfor A-sonen kommer tre B-soner, og sone B2 inkluderer resten av Melhus og hele Midtre Gauldal. I det nye Trøndelag blir det 13 takstsoner, mot 810 soner i dagens opplegg. Foto: AtB

Stenmo tok allerede 4. september i fjor opp med AtB og fylkeskommunen at sonegrensa kunne gi fordobling av prisen, og han har også vært i kontakt med Torhild Aarbergsbotten (H). I høringsuttalelsen til fylkeskommunen om ny takst og sonestruktur, skrev han at soneinndelinga og takstsystemet kan slå uheldig ut ved korte reiser som akkurat går over en sonegrense. Stenmo foreslo en annen soneinndeling enn slik det ble.

– Konsekvensene er verst ved sonegrenser som Ler-Lundamo, ved Sagberget og mellom Hommelvik-Stjørdal. Dette rammer dem som reiser korte strekninger. Prisøkninga er også kommet for dem som har månedskort, sier Stenmo.

Stenmo bor på Ler og jobber på Øysand, og han forteller at han kjører bil til jobben.

– Jeg tenker på dem som reiser korte strekninger. AtB har vært opptatt av å få færre soner, men burde lytte til innspill. Regionbussanbudet var heller ingen suksess da det kom, men har blitt bedre nå.

Ett annet moment han tar opp, er det solide påslaget for dem som vil betalte kontant på bussen. En busstur mellom Melhus og Trondheim koster 60 kroner for den som betaler kontant, mens det koster 97 kroner for en kontantbillett på strekninga Ler-Lundamo. NSB ikke tar ekstra for den som betaler kontant på toget på stoppestedene Melhus, Kvål, Ler, Lundamo og Hovin, forteller Stenmo. Disse stoppestedene har ikke billettautomat.

Dyrt «flytog»

Det er fortsatt ikke samsvar mellom prisen for bussbillett og togbillett på samme strekning. Om en skal reise mellom Melhus sentrum og Trondheim, koster bussturen 37 kroner om en ikke betaler kontant, mens togturen koster 65 kroner. Enda større prisforskjell er det om en skal reise mellom Melhus og Hommelvik. Bussturen koster 37 kroner, og togturen 104 kroner.

Om en velger buss i stedet for det såkalte «flytoget», er det også penger å spare. Togturen mellom Melhus sentrum og Værnes koster 119 kroner, og bussturen 74 kroner.

Om en skal reise mellom Melhus og Støren, koster det fire kroner mer å velge toget framfor bussen. Enda større prisforskjell er det om en tar buss framfor tog mellom Støren og Trondheim. Bussturen koster 74 kroner og toget 113 kroner.

På Trønderbladets Facebookside skriver Einar Gimse Syrstad som leder AtBs brukerutvalg i Melhus, at han senere i januar skal ta opp saken med leder av hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune.

AtB svarer

Trønderbladet har vært i kontakt med AtB for å få en kommentar, og fikk kommentar etter hvert. Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift opplyser at når det gjelder samarbeid med NSB, videreføres avtalen med t:kort periode for tog og buss innenfor sone A.

- Det er ikke inngått noe billettsamarbeid ut over dette pr i dag, og diskusjoner mot Jernbanedirektoratet foregår på fylkeskommunalt nivå, forklarer Opsal.

Om soneinndelinga som reisende reagerer på, svarer Opsal slik:

- Ny sone A tilsvarer tidligere sone Stor-Trondheim og siste holdeplass i sone A er Ler. Neste sone er sone B2. Sonestrukturen er utarbeidet på bakgrunn av reisestrømmer og reiselengde.

ULIKE PRISER: Det kan lønne seg å sjekke prisen for tog og buss før en velger framkomstmiddel. Foto: Gunn Heidi Nakrem