Buss i Budal er et sjeldent syn. Det går skolebuss, så tidlig som klokka sju på morgenen, ned til Støren. Så går det en buss hjem igjen på ettermiddagen.

Ingen busser i ferien

Tidlig å stå opp, og du skal ha ganske mange ærender på Støren for å sitte på med bussen hjem igjen.

Da Trønderbladet var innom bo- og dagsenteret i Budal i forrige uke, var dette temaet blant en gjeng med damer på kaffebesøk. Nå er skolens sommerferie rett rundt hjørnet. Det betyr at det rett og slett ikke går busser i det hele tatt til og fra Budal.

Damene fortviler. De kunne gjerne tenkt seg et tilbud, og det trenger ikke være store greiene. De foreslår at det kunne gått en buss eller stordrosje én dag i uken: til Støren på morgenen, og så kjører den tilbake til Budal etter noen timer.

Les: Mat fra Budal får varemerke

Les: Turid Røen Kroknes tilbake til Budal

- Avhengig av andre

– En blir så avhengig av andre for å få gjort ting, sier Aud Malmin Enlid.

– For den som ikke kjører bil, blir det ikke enkelt. Og det er ikke så lett å spørre familien om de kan kjøre oss hele tiden, heller. De har jo sitt å holde på med, de og, sier Astrid Storrø.

De peker også på at mange har behov for å besøke sine på helsesenteret på Støren.

De får drosje for å dra til legen på Støren, men da rekker de ikke annet enn legetimen og eventuelt en tur innom apoteket.

– Vi må jo handle klær noen ganger, vi og, sier Kari Moen.

Moen vil ha taxiløsning

– Vi må prøve å finne en taxi-for-buss-løsning, og at fylkeskommunen etablerer en slik løsning. Det kan fort være billigere, enn å sette opp buss, sier ordfører Sivert Moen.

Han forteller at de var innom temaet da infrastrukturkomiteen fra fylkeskommunen var på Støren-besøk for et par uker siden. Moen forteller også at bussjåførene ikke er pliktige til å ta på andre passasjerer enn skoleelevene på skolerutene. Dette ligger i anbudet med AtB. Moen sier at dette er de mildt sagt misfornøyde med, og sier at komiteen har lovd at dette blir tatt hensyn til i neste anbudsrunde.

– Vi trenger også kollektivtilbud i små områder. Jeg håper at vi kan få til en taxi, som utfører tjenesten.

– Kan ikke kommunen ta initiativ til en sånn tjeneste?

– Vi kunne gjort det, hadde vi avsatt midler til det. Det har vi ikke. Kommunen har ikke dette som en samfunnsoppgave. Jeg tror og håper at det nye Trøndelagsfylket vil gjøre noe med det. Det er best om de driver kollektivtransporten. Det ville vært bra om vi fikk til slike ruter, som også kunne korrespondert med buss og tog inn til Trondheim, sier Moen.

- Utfordring

– Det er utvilsomt en utfordring på små steder, dette at skolebussen er ryggraden i tilbudet. Når skolen er stengt, blir det ingenting, sier Karin Bjørkhaug (KrF) som er leder av infrastrukturkomiteen i fylkeskommunen.

Hun lover at hun tar med problemstillingen og henvendelsen fra damene i Budal til fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

– Jeg skulle ønske det gikk an å få til. Til slutt er det et kostnadsspørsmål, vi må løse oppgavene innen rammene.

Prøveprosjekt

Hun forteller at de hadde et prøveprosjekt i Oppdal og Rennebu, med bestillingstransport. Her bestilte de taxi ved behov, og det kunne fungere som en flyplasstaxi. Altså at flere kan sitte på samme taxi.

– Dette var et veldig godt tilbud, men det var veldig dyrt. For kostbart. I tillegg ble KID-midlene (kollektivtransport i distriktene, red.anm.) vi brukte for å finansiere dette, trukket tilbake, sier Bjørkhaug.

Hun sier at de ønsker å finne nye løsninger for denne typen transport, når det nye anbudet skal forhandles til 2021.

– Men jeg skjønner at disse damene vil til Støren før 2021.