Tallene for de første åtte månedene i 2017 viser at flere enn før reiser med lokaltog på Trønderbanen og Saltenpendelen. I tillegg roser togreisende NSB opp i skyene i høstens kundeundersøkelse, og de aller mest fornøyde kundene finner man i nord.

Det er også flere som reiser med tog på Raumabanen sammenlignet med samme periode i 2016, og kundetilfredsheten vokser også her.

–Det er artig å se at spesielt lokaltogene i regionen utmerker seg etter at vi har jobbet mye med å forbedre både togtilbudet og servicen. Lokaltogene på Trønderbanen mellom Lundamo / Melhus og Steinkjer og på Saltenpendelen mellom Bodø og Rognan har i mange år hatt svært gode resultater, med både veldig fornøyde kunder og vekst i antall reisende, forklarer marked og kommunikasjonssjef i NSB Nord Hilde Lyng, i en pressemelding.

Høstens måling viser at Trønderbanen har en kundetilfredshet (KTI ) på 83, mens man på Saltenpendelen oppnår hele 87. Dette er den høyeste KTI som noen gang er målt i NSB. Kundene gir positive tilbakemeldinger på service, tilgjengelig personale og god informasjon.

Fornøyd med NSB

To ganger i året gjennomfører NSB en stor kundeundersøkelse som måler hvor fornøyde kundene er (KTI) med tjenestene som leveres. NSB Nord består av Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen, og har de mest fornøyde kundene i hele landet, med en overordnet kundetilfredshet (KTI) på 81. Lyng har forklaringen klar:

–Dette kommer som følge av en stabil og god leveranse i tillegg til at vi har blitt bedre på alternativ transport. Dette er alle viktige punkter som vi vil jobbe videre med for å gjøre våre miljøvennlige og behagelig tog enda mer attraktive.

9,5 prosent flere på Trønderbanen

  • NSB Lokaltog i Trøndelag

På NSB Lokaltog i Trøndelag mellom Lundamo/Melhus - Steinkjer var det 9, 5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 891.413 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 83

  • Trondheim og Røros

På NSB Lokaltog mellom Trondheim og Røros var det 2,1 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 89 260 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 81

  • NSB Regiontog på Rørosbanen, Hamar - Røros

På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 4, 7 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 196 458 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 80

  • NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim

I togene mellom Oslo og Trondheim var det 0,5 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 538 929 reisende i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 81

  • NSB Regiontog på Nordlandsbanen, Trondheim – Bodø

På NSB Regiontog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 1,1 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 325 784 reisende i perioden.

Overordnet KTI på strekningen er 78

  • Trondheim og Storlien

På NSB Regiontog mellom Trondheim og Storlien var det 22, 5 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 30 181 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 79

  • NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan

På NSB Lokaltog mellom Bodø og Rognan var det 13, 6 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 80 500 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 87

  • NSB Regiontog på Raumabanen, Dombås - Åndalsnes

På NSB Regiontog på Raumabanen var det 2, 5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 89 440 reisende i perioden

Overordnet KTI på strekningen er 84