– Dette er veldig positivt! En av de tingene vi har jobbet med og fått mye innspill om, er at hoppet fra Stor-Trondheim til neste sone er voldsomt stort, sier Einar Gimse-Syrstad, leder i brukerutvalget for kollektivreisende i Melhus.

Bakgrunnen for endringen er at Sør- og Nord-Trøndelag blir samlet til ett fylke, og da skal det gjøres noe med organiseringen av kollektivtilbudet. Dette er det nemlig de to fylkeskommunene som organiserer i dag. Det er bestemt at fra 1. januar 2018 er det AtB som skal drifte kollektivtrafikken også i Nord-Trøndelag. Og det betyr en betydelig forenkling og lavere billettpriser både i Sør- og Nord-Trøndelag.

– Er det noe som stimulerer folk til å ta buss, er det pris og tilgjengelighet. Nå begynner begge deler å bli bra, sier Gimse-Syrstad.

Fra 810 til 13 soner

Dagens 810 takstsoner skal kuttes til 13. Det medfører at det blir mye billigere å reise kollektivt i distriktene. Det nye sonekartet er inndelt i A, B, C, D, og E, som ligger som sirkler rundt Trondheim. Sone A er Stor-Trondheim hovedsakelig slik den er i dag og inkluderer Trondheim og Klæbu samt deler av Melhus, Skaun og Malvik kommuner. Sone A inkluderer Melhus ut til holdeplassene Ler (E6) og Eidsli (på fv. 709 i Skaun), og Skaun ut til holdeplassene Lundan (fv. 800), Børskrysset (E39) og Eggkleiva (fv. 709).

foto
FÆRRE SONER: Sone A er Stor-Trondheim, omtrent som før. Den går til Ler. Utenfor A-sonen kommer tre B-soner, og sone B2 inkluderer resten av Melhus og hele Midtre Gauldal. I det nye Trøndelag blir det 13 takstsoner, mot 810 soner i dagens opplegg.

Bedre for Midtre Gauldal

Sone B2 omfatter resten av Melhus og hele Midtre Gauldal. Og det er her gladnyheten ligger. Sone B – pendlersonen – er utvidet til distriktene rundt pendlerstedene. Det gjelder for eksempel Støren. Man ønsker nemlig ikke at korte reiser til disse stedene skal gå over mer enn én sone. Dette medfører for eksempel at Singsås og Soknedal er inkludert i sone B, og får et kraftig kutt på billettprisen på bussreiser til Trondheim. I dag koster en bussbillett fra Soknedal til Trondheim 140 kroner, med det nye systemet vil den koste 74 kroner.

Dagens 810 soner følger i hovedsak veiene der det er eller har vært et kollektivtilbud. Antall soner reisen går gjennom, danner grunnlaget for billettprisen. For eksempel går en bussreise fra Støren til Trondheim i dag gjennom ti soner, og billettprisen er 121 kroner for en voksenbillett på AtBs billettapp. Med det nye systemet vil denne bussreisen gå gjennom to soner, og koste 74 kroner.

Billigere med buss enn bil

Kulturhusleder Atle Fredagsvik pendler fra Trondheim til jobben på Støren. Det har han gjort i sju år, og de siste fem årene har han stort sett pendlet med buss.

– Jeg har regnet meg fram til at med periodekort betaler jeg cirka 30 kroner dagen, og sparer dermed 170 kroner dagen på å ta buss kontra å kjøre, sier Fredagsvik. Da er det drivstoff, bompenger, ekstra kjørelengde på forsikringen og slitasje på bilen han har tatt med i regnestykket.

– Men det handler også om bekvemmelighet og mulighet for å jobbe på bussen, sier kulturhuslederen.

Les også: Busskur er totalt knust

Også for periodekort blir prisene lavere etter nyttår. For et 30-dagerskort for en voksen mellom Trondheim og Støren vil den nye prisen bli 1020 kroner, mot dagens pris på 1265 kroner. Fredagsvik er godt fornøyd med at det nå blir billigere å ta bussen mellom distriktene og Trondheim.

– Vi er avhengig av et godt kollektivtilbud for å ha levende distrikter. I tillegg er det jo god miljøpolitikk å få flere til å reise kollektivt. Men jeg kunne tenkt meg at pendlersonen ikke stoppet på Ler, men gikk helt til Støren, sier Fredagsvik.

Ønsker bedre regionruter

Støren-pendleren har ett ønske til:

– Jeg skulle gjerne sett at det var en senere bussavgang enn dagens tilbud, sier Fredagsvik. I dag er den siste avgangen fra Støren klokka 21.03, mens den siste avgangen fra Trondheim er klokka 23.43 på ukedagene og 20.43 på lørdager. Dette ønsket deles av Gimse-Syrstad og brukerutvalget.

– Det gjelder bussruten til Støren, men også ellers. For eksempel er det knapt et busstilbud på ettermiddagstid på Hølonda, sier Gimse-Syrstad. Han forteller at brukerutvalget skal ha et møte med AtB 18. desember, der regionanbudet er tema. Da deltar de i AtB som planlegger regionrutene.

– Vi ønsker oss innspill fra folk, som vi kan ta opp direkte med AtB på dette møtet. Det er bare å kontakte meg, sier Gimse-Syrstad. På møtene til brukerutvalget er det alltid med representanter fra AtB. Dermed kan de ha en direkte dialog med ruteplanleggerne, i stedet for å diskutere alene og sende inn referat til kollektivselskapet.

– Vi har tatt opp busstilbudet til Hølonda på et slikt møte, og fikk gehør for det. Ruteplanleggerne gikk inn for å bedre tilbudet, men det strandet dessverre i styret i AtB. Det er jo hele tiden et ressursspørsmål om hvilke bussruter man skal prioritere, sier Gimse-Syrstad. Brukerutvalget for kollektivreisende får mange innspill, blant annet busstilbudet til Varmbu, flere avganger til Løvset, bussrute via Rødde, morgenavganger via Heimdal sentrum og avganger i helgene som passer med skiftene på St. Olavs hospital.

Les også: Endelig flere bussavganger på kveldene

– I dag er 501-bussen til Løvset en del av regionrutene, og den har ikke fått samme oppgraderingen som 38-bussen. Men det er håp om å flere avganger med en ny byutviklingsavtale, og på sikt også få flere slike matebusser inn til Melhus sentrum.

Dyrere å betale kontant

Men det er ikke alt som blir billigere med det nye systemet. For dem som velger å betale kontant på bussen, kommer det et påslag på 23 kroner for voksenbillett (12 kroner for barn/honnør). Dette gjelder på alle ruter der det er andre betalingsmidler tilgjengelig. AtB anbefaler derfor at passasjerene forhåndsbetaler billetten med billettappen på mobil, t:kort eller bankkort der det er mulig.

– Dette er litt uheldig for enkelte grupper. Men jeg har forstått det slik at man ønsker å fase ut kontantbetaling, og dette er vel et ledd i det. Og det er nok viktigere å holde billettprisene nede for de som tar bussen jevnlig, sier Gimse-Syrstad.

foto
ØNSKER INNSPILL: Einar Gimse-Syrstad er leder i brukerutvalget for kollektivtrafikk i Melhus. De skal møte AtB om regionrutene 18. desember, og vil gjerne ha innspill til møtet. Foto: Gunn Heidi Nakrem