Under et møte Melhus Fremskrittsparti inviterte til i dag tirsdag, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at Meeggen i Melhus ikke er aktuell for en ny godsterminal.

Meeggen

Meeggen dukket opp igjen som aktuelt alternativ for godsterminal igjen etter å ha vært lagt bort på grunn av jordvernhensyn. Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, foretatt en kvalitetssikring av utredninga til Jernbaneverket, og anbefaler at alternativet Meeggen tas fram igjen. Jordvernhensynet er metodisk tvilsomt argument mener de to.

Dette vakte reaksjoner i det politiske miljøet i Melhus, og partier gikk hardt ut mot forslaget. Melhus Fremskrittsparti hadde spurt statsråden om et møte fordi lokalpartiet mener at usikkerheten om ny E6 og godsterminal tærer på.

Møtet var på et møterom i Melhus rådhus, og samferdselsministeren viste til at kvalitetssikringa viste at Meeggen burde vurderes igjen.

- Er det vits i å bruke tid på Meeggen, spurte samferdselsministeren de lokale partifellene.

Solvik-Olsen foreslo å legge vekk Meeggen.

- Meeggen er konfliktfylt selv om økonomien er rett når det gjelder Meeggen. Derfor er det ingen vits i Meeggen. I mitt hode er argumentet at en ser på Søberg og Torgård. Vi bør ta en beslutning ganske kjapt, sa Solvik-Olsen.

Vil ha Søberg

Både Joralf Rindli og Ruth Laila Berge fra Melhus Fremskrittsparti argumenterte for at den nye godsterminalen bør ligge på Søberg, og ikke på Torgård. De mener at usikkerheten om grunnforholdene og den lange jernbanetunnelen mellom Melhus og Torgård, burde tale imot Torgård-alternativet.

Solvik-Olsen sa at han ikke kunne si hvilket alternativ han personlig synes er best, og viste til at regjeringa skal stå samlet bak en avgjørelse.

- Det er regjeringas beslutning om det blir Torgård eller Søberg. Jeg har en personlig mening om dette. Det er stort engasjement fra Høyre, og jeg opplever at lokalisering er ønsket ut fra hvor en bor. Jeg er enig i at den ikke skal være i Trondheim sentrum, sa Solvik-Olsen, og viste til at samlastere er i ferd med å etablere seg på Torgård.

Statsråden nevnte også at det er vanskelig å vite hva den ideelle godsterminalen er fordi en ikke vet hvordan skipsfarten ser ut i framtida, og hvordan digitaliseringa vil skje.

- Kostnadene er en viktig del av beslutninga, men nytten er vel så viktig. Hvis du sparer, er det ikke sikkert at du har kvaliteten, sa Solvik-Olsen.

Før påske?

Statsråden sa at avgjørelsen om godsterminalen har tatt lenger tid enn ventet. Solvik-Olsen antydet at det vil komme en avklaring når Nasjonal transportplan legges fram før påske.