Meeggen ligger like nord for Melhus sentrum, og er typsisk jordbruksland med åkre og gårder. Like ved ligger boligområdet Karivollen.

I en tidlig fase ble Meeggen framhevet som svært aktuell for en godsterminal fordi det er flatt der og fordi det var kort avstand fra ei havn på Øysand.

Kom med nytt alternativ

Etter massiv kritikk av at dyrkajorda blir berørt og av et nei til havn på Øysand, lanserte tidligere ordfører Erling Bøhle (Ap) et areal mellom Skjerdingstad/Søberg og Kvål som et alternativ til Meeggen. Meeggen kom da i bakgrunnen, og Jernbaneverket startet utredning av Søberg. Bøhle var sterkt imot ei havn på Øysand, og fikk pepper fordi han sa nei til godsterminal i Melhus. Forslaget om godsterminal på Søberg/Skjerdingstad fikk støtte fra Melhus SV. I et intervju med Bøhle etter at han gikk av som ordfører, sa Bøhle at han holder fast på at det var riktig å lansere Søberg som et alternativ.

Les også: Lanserte Skjerdingstad som alternativ

Søberg ble innstilt som nummer to av Jernbaneverket, og Torgård kom på førsteplass. Imidlertid har kostnadene med Torgård fordoblet seg, og i en kvalitetssikringsrapport som ble lagt fram på mandag, pekes det på at både Meeggen og Søberg er billigere enn Torgård. Meeggen er nå blitt nesten en halv milliard kroner rimeligere enn Søberg.

Les også: Rapporten har kommet

Jordvern

Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet foretatt en kvalitetssikring av utredninga til Jernbaneverket, og anbefaler at alternativet Meeggen tas fram igjen. Jordvernhensynet er metodisk tvilsomt argument mener de to.

Les også: Om en kilometer lange godstog