Jernbaneverket har laget ei liste over tiltak de mener er av strategisk avgjørende betydning, og som må prioriteres for utredning og planarbeid i kommende periode for Nasjonal transportplan.

Blant punktene er ny godsterminal, og da i Trondheim som det står på Jernbaneverkets liste ifølge ei pressemelding.

Dessuten ønsker Jernbaneverket elektrifisiering av strekninga Hamar-Elverum-Kongsvinger. Jernbaneverket anbefaler også bygging av kryssingsspor.

Les også: En kilometer lange godstog?

Målet er ifølge jernbanedirektør Elisabeth Enger å få overført mer gods fra vei til jernbanenettet. Jernbanen kan ta 10 millioner tonn mer gods i 2030, mener Jernbaneverket.

Les også: Høyre er imot terminal på Meeggen

Les også: Ordfører-nei til Meeggen

I en nylig framlagt konsulentrapport ble det anbefalt å se på Meeggen i Melhus igjen som mulig lokasjon for en ny godsterminal. Meeggen ble vraket i en tidlig fase av utredninga, og Jernbaneverket satte i en rapport Torgård i Trondheim øverst på lista med Søberg i Melhus på andreplass.