En godsterminal i Melhus sentrum mener Høyre-representanter fra Melhus og fylkestinget vil være helt feil.

Sentrumsnært

- Meeggen er så sentrumsnært, og det å dra inn det alternativet nå vil ødelegge prosessen, sier varaordfører Stine Estenstad (H).

Fylkespolitiker Guro Angell Gimse (H) som også er melhusbygg, mener det er helt utopisk at Meeggen skal bli valgt som lokasjon for ny godsterminal.

- Jeg er litt overrasket over at Meeggen er dratt fram i rapporten, sier Gimse.

Mandag la Samferdselsdepartementet fram kvalitetssikringsrapporten der Meeggen igjen er trukket fram som alternativ, og i rapporten står det at jordvern er et tvilsomt argument. Meeggen framstår som det rimeligste alternativet og er 545 millioner kroner billigere enn Søberg. Torgård er det dyreste alternativet.

- Melhus kan ikke leve med at det skal være et tredje alternativ også. Vi kan ikke ha flere båndlagte arealer i Melhus, sier varaordfører Estenstad oppgitt.

Fra før er Søberg båndlagt av hensyn til mulig godsterminal der, og så er arealer båndlagt i påvente av byggestart for ny E6.

Les også: Om rapporten

Vil ha Torgård

Varaordfører Stine Estenstad samt fylkespolitikerne Guro Angell Gimse og Henrik Kierulf som alle er fra Høyre, er samstemte om at Torgård i Trondheim er rette stedet, og at det bør velges en totrinns utbygging slik fylkestinget går inn for. En slik utbygging vil muliggjøre godsterminal på Torgård med det første mener politikerne. Med totrinns utbygging vil det ikke være behov for en jernbanetunnel fra Melhus i denne omgang, forklarer Gimse.

- Selvfølgelig skulle vi hatt full utbygging med en gang, men vi aksepterer totrinns. Fylkestinget er opptatt av å få til tidlig utbygging, sier Kierulf.

Les også: Om Meeggen

Les også: Ordføreren sier også nei til Meeggen

Meeggen ligger nord for Melhus sentrum, og preges av kornåkre og gårder. Like ved jernbanesporet ligger boligfeltet Karivollen. Meeggen ble trukket fram som mulig lokasjon for godsterminal i en tidlig fase, men ble vraket på grunn av jordvernhensyn. Deretter pekte daværende ordfører Erling Bøhle på Søberg/Skjerdingstad, og Jernbaneverket satte i gang utredning for Søberg.