I åtte år har Gauldal Bygg vært en betydelig aktør i byggebransjen i distriktet vårt, som et sjølstendig firma under Norgeshus. De har i dag 14 ansatte, og omsetter for 30 millioner kroner i året. Nå ønsker de å ekspandere, og vil bygge flere hus under tak. En egen elementfabrikk i Singsås ble åpnet i forrige uke.

Konkurrerer med utenlandske ferdighus

Det er hovinsbyggen Jostein Flå og sønnen Arnstein som eier byggefirmaet. Begge ser fram til å konkurrere om oppdrag med utenlandske ferdighusfirma, og det neste kan bli det nye boligprosjektet i Pottenvegen på Melhus. Fra før har de bygd hus og leilighetskompleks blant annet på Hovin, Korsvegen og Ålen. Flere av disse hadde byggelementer fra fabrikken i Singsås, som startet i småskala allerede i 2015.

– En dårlig trend

– Stadig flere boligprosjekt har leveranser fra Øst-Europa. Til og med arbeidsfolket kommer derfra, og bor i brakkerigg. Hvor blir det av nytteverdien for lokalsamfunnet, skattekronene, lærlingeplassene og det lokale snekkermiljøet? Borte vekk! Det skulle ikke ha vært lov, tordner Jostein Flå.

Den nye elementfabrikken i Singsås skal demme opp for denne utviklinga. Byggetida kortes ned, men Jostein nevner flere andre fordeler med å bygge under tak.

  • Ingen overraskelser med været.

  • Full kontroll i produksjonen.

  • Økt kvalitet.

  • Rimeligere innkjøp.

  • Slipper å bestille små parti byggevarer til hver enkelt byggeplass.

  • Bedre logistikk og mindre svinn.

  • Lettere arbeidsforhold.

Gammel byggemåte

Jostein Flå er klar over at elementproduksjon ikke er noe nytt i byggebransjen. Før han startet eget firma var han driftsleder ved Oppdal Bygg, og satte i drift en elementfabrikk der også. Og han har vært på besøk hos Støren Treindustri, som er en lokal gigant, og spyr ut minst ett hus i døgnet fra sin fabrikk.

– Hvorfor starte opp noe nytt i Singsås?

– Vi ønsker å drive egen produksjon, og på sikt kan vi kanskje levere til flere innen Norgeshus-kjeden. Vi kunne kanskje ha benyttet oss av Støren Treindustri, og muligens til enda rimeligere pris. Men det er ikke aktuelt. Robotfabrikken på Støren handterer ikke våre spesialønsker og behov for små antall enheter. Her hos oss slipper vi å programmere om maskiner for hver minste endring. Alt skjer manuelt. For oss er dette den beste løsninga, sier Jostein Flå med gründerblod i årene.

Trenger flere tømrere

I vinter har to til tre snekkere vært i drift i hallen på Singsås. Og Jostein er i ferd med å lyse ut stillinger for minst to til. Han har stor tro på framtida for elementbygg. Ute på hustomta kan en enebolig være reist og under tak i løpet av én dag. Deretter blir huset isolert, og gjort ferdig utvendig og innvendig.

– Tid er penger, og mange andre bygg må tørkes i ukesvis fordi bygginga skjedde under åpen himmel, smiler Jostein, som har håp om at nesten alle nybygg fra Gauldal Bygg skal delproduseres under tak i Singsås næringspark.

Her leier de en hall på 900 kvadratmeter i den gamle møbelfabrikken, som i dag eies av Digre Transport. Den stod delvis tom før Gauldal Bygg flyttet inn. Byggefirmaet har investert 800.000 kroner i rehabilitering og utstyr. Inntil i vinter måtte hvert element gjøres ferdig på kun én stasjon, før neste kunne påbegynnes. Når har de satt opp flere jigger, hvor elementene kan produseres på samlebånd og flere i slengen.

Fant rimelige lokaler

– Hvorfor ble det Singsås?

– Vi sjekket flere steder, blant annet på Hovin der vi bor. Men det var ikke noe å oppdrive. På Øysand kunne vi fått plass, men det var så dyrt at det var uaktuelt. Her i Singsås lå alt til rette for å leie til en rimelig pris. Midtre Gauldal kommune har også lågere arbeidsgiveravgift enn Melhus, og her ble vi tatt veldig godt i mot, sier Jostein Flå.

Firmaet har rehabilitert hallen uten å låne en eneste krone, og Jostein Flå har alltid vært opptatt av at det som går ut av penger må hentes inn hos kundene. Øystein Digre skjemter med at forhandlingene om leiepris var knallharde.

– Jostein presset oss hardt på pris. Han påstod at vi tjente på transportoppdragene hvis de slo seg ned her i Singsås, og forsåvidt har han jo rett i det, innrømmet Øystein Digre da den nye fabrikken åpnet i Singsås tirsdag.

– Beste løsninga for alle

Der var også ordfører Sivert Moen og Aina Midthjell Reppe, leder i næringsforeninga i Midtre Gauldal kommune.

Ordføreren sa at etableringa i Singsås passer godt inn i kommunens planer om å være en vekstkommune.

– Å satse i Singsås er det beste Jostein kunne ha gjort. Utkantene kommer til å vokse, og det skjer i hele kommunen. Vi får ny E6, og det gjør at avstandene minker i hele kommunen vår, sa Sivert Moen, før han kappet ei fjøl med sag og åpnet den nye husfabrikken i Singsås næringspark.