Endelig ser det ut til at vi får en områdeplan på Brekkåsen. Dette betyr nye boliger, ny bussholdeplass, gang og sykkelveier og nye opparbeidede stier i området.

Formannskapet behandlet områdeplanen i møte 6. februar. Saken ble imidlertid sendt tilbake til rådmannen fordi vi ønsket noen endringer i planen før den sendes ut på høring.

For det første er det viktig for oss i Melhus Arbeiderparti, at vi nå regulerer gang- og sykkelvei hele veien fra krysset Hollumvegen / Bjønnvegen til Lete, og ikke kun til Hollum, slik som det opprinnelig var lagt opp til i planen. Barna som bor på Lete fortjener en sikker veg til skole og fritidsaktiviteter.

En annen årsak til at saken sendes tilbake, er at vi vil forsikre oss om at planen åpner også for eneboliger, i feltet ved Klemmets veg på Brekkåsen, og ikke kun rekkehus og leiligheter. Det er synd at det ser ut til at eneste mulighet for bussholdeplass blir ved Klemmets veg. Dette vil gi økt trafikk forbi skolen, og reduserer skolens uteområde som følge av nødvendig oppgradering av vegen på grunn av økt busstrafikk. Det positive er at busstoppet vil komme nært flere beboere i tilknytning til Klemmets veg, enn hvor det ligger i dag.

Vi synes det er positivt at det legges opp til flere snarveier, som også kan benyttes som turveier, i område. Lete og Løkkenhaugen blir knyttet til Brekkåsen med en turveg, det samme blir Vollmarka.

Alt i alt kan det bli snakk om mellom 450–500 nye boliger i planområdet, det vil si på Brekkåsen, Capro-tomta og Tambartun. Dette vil gi mange nye unger i barnehage, skole og idrettslag. Vi klarer samtidig å beholde det meste av grøntområder som benyttes til rekreasjon, og dyrkamark blir spart.

Kommunen legger opp til at det skal være et informasjonsmøte for innbyggerne i høringsperioden. Vi oppfordrer alle som er interessert til å delta. I tillegg er det viktig at de som har innspill til planen, kommer med skriftlige høringsinnspill til kommunen, når planen blir lagt ut. Det er nå du har muligheten til å komme med innspill, så bruk den!

Ingunn Nervik Isaksen

Melhus Arbeiderparti