Ser at Jørn Ove Moen 19/12 svarer mitt innlegg av 15/12 med tittelen, hva med oss som ikke er på facebook.

Det jeg mener med snevret inn, er når alle ikke har tilgang, i det her tilfellet ordførerens ukesrapport som kun er tilgjengelig på facebook.

Ut ifra Moens prosent oversikt om facebook er vi da 14 % av de stemmeberettigete i Melhus som er ekskludert fra den ukentlige oppdateringen til ordføreren.

Hvis jeg husker riktig var det i overkant av 13000 med stemmerett i Melhus ved siste valg. Det vil i teorien si at over 1800 stykker av oss velgerne ikke er på facebook.

Kommunikasjon er utfordrende, men det kan vi ikke la oss stoppe av, vi får gjøre det beste ut av det å nå ut til så mange som mulig, skriver Moen. Det synes jeg er en merkelig påstand når vi som er valgt inn, jeg som vara til forskjellige verv, er valgt inn for å representere alle i Melhus.

 I dag 20/12 var jeg ute på handel og innom forskjellige steder i kommunen. Der stilte jeg for artighet skyld følgende spørsmål til 28 personer som bor i Melhus, kjenner du til ordførerens ukesrapport på facebook. To stykker av dem vet om og leser ukesrapporten.

Det her gjorde jeg ut ifra at Moen sier at 86 % av Norges befolkning er på facebook. I oppdatering jeg fant på nettet fra mai 2023, står det at de fleste som bruker facebook aktivt i Norge, er mellom 40-59 år

Det var flere av dem, som jeg,  spurte som mente at rapporten nådde flest mulig med en ukentlig oppdatering i Gaula og Trønderbladet. En kom opp med hjemmesiden til Melhus kommune, ordførerens arbeidsplass i ca. 4 år framover. Nå har du fått noen forslag fra meg, som du etterspør i innlegget ditt.

Moen kommer å med en påstand om at  jeg  kritiserer ordførerens initiativ til åpenhet. Den påstanden får stå for Moens regning, da jeg etterspør en «plattform» der vi som ikke er på facebook eller internett, kan få tilgang til å lese ordførerens ukesrapport. Jeg som har vært interessert av politikk "hele livet", ønsker lese om hva ordføreren holder på med i hverdagen.

 Det her tror jeg ingen ordfører i Melhus har gjort tidligere. Jeg er udelt positiv til det her. Dette er mitt siste innlegg om åpenhetsdebatten mellom Moen og meg. Da vil jeg til slutt ønske alle i Melhus en GOD JUL! Rolf Lund  Pensjonistpartiet