Svar til Rolf Lunds innlegg 15/12.

Jeg hadde 13. desember et innlegg i Trønderbladet om kommunens åpenhet og tillit til lokalpolitikerne hvor jeg redegjorde for hvorfor det er ønskelig å innføre åpen spørretime for innbyggerne i Melhus. Det er hyggelig å høre at Pensjonistpartiets Rolf Lund synes det er god ide å innføre åpen spørretime for innbyggerne i Melhus.

I samme innlegg opplyste jeg om ordfører Einar Gimse-Syrstads ukentlige oppsummering av sin aktivitet i uken som har gått og som han publiserer på Facebook, og jeg berømmet ordføreren for dette tiltaket som så mange setter pris på. Lund stiller spørsmålet «Hva med oss som ikke er på Facebook, eller ikke er på internett?» og synes at det ikke blir allmenn tillit og åpenhet når ordførerens rapport er snevret inn til publisering på Facebook.

Jeg er usikker på hva Lund mener med «snevret inn». Facebook benyttes av 86 % av den voksne befolkningen, noe jeg ikke regner som snevert, men heller tvert imot. Også for aldersgruppene, som jeg antar Lund har et spesielt fokus på, er bruken av Facebook tilsvarende høy. Jeg kjenner ikke til noe media, verket trykt eller digitalt, som har større rekkevidde i befolkningen.

Kommunikasjon er utfordrende og det å nå ut til absolutt alle til enhver tid er en utfordring. Men det kan vi ikke la oss stoppe av, vi får gjøre det beste ut av det og prøve å nå ut til så mange som mulig. Og da er altså publisering på Facebook en av de beste måtene å gjøre det på.

Det er heller ingen selvfølge at en ordfører deler så mye av sitt virke som vår ordfører nå faktisk gjør. At han faktisk benytter søndagskveldene sine til å ordne med dette synes jeg at vi skal sette pris på. Når Lund velger å kritisere ordførerens initiativ til åpenhet burde han kanskje kommet med forslag til hvordan ordføreren burde gjort det, om han mener at det fins bedre alternativer.

Lund kommer i innlegget samtidig med spørsmål til spørretimen. Det er flott at Lund ønsker å benytte seg av muligheten, men ordningen er ennå ikke på plass, og man må nok regne med at spørsmål til spørretimen må sendes inn til kommunen for at de skal kunne bli besvart i kommunestyremøtene. Ellers vil jeg oppfordre Lund til å benytte egne partifeller som er representert i kommunestyret og utvalgene og sende spørsmål til disse. De har alle muligheter til å innhente svar. Jeg kan samtidig svare på påstanden om at man må til Trondheim for å få kurs i bruk av apper på mobiltelefon. Jeg kan opplyse Lund om det ikke har vært nødvendig. LHL Melhus har holdt slike kurs for eldre i hele høst.

Jørn Ove Moen kommunestyrerepresentant Melhus Arbeiderparti