Leser i en meningsytring av Jørn Ove Moen i TB 13/12 om innføring av åpen spørretime i kommunestyret, i forbindelse med en åpenhetsbarometerundersøkelse, der Melhus kommer på 177.- plass.  Er enig med Moen i at dette er altfor dårlig.

Personlig synes jeg det er god intensjon å innføre en åpen spørretime.  Ser at ordføreren har ukentlig rapport på facebook om sin aktivitet. Hva med oss som ikke er på facebook, eller ikke er på internett.  Hvordan skal vi få tilgang til ordførerens ukesrapport? Det blir ikke allmenn tillit og åpenhet når det er snevret inn til facebook!

Jeg har tre spørsmål til spørretimen. Flere eldre i Melhus savner kurs i opplæring spesielt bruk av app i forbindelse med bruk av mobil. I dag må de til Trondheim.

Unge foreldre stiller spørsmål om hvorfor helsestasjonen på Lundamo er midlertidig stengt.

Det her var spørsmål jeg fikk under valgkampen.

Personlig har jeg spørsmål til hvorfor helsestasjonen på Hølonda har vært stengt på ubestemt tid i 10-11 år.

Rolf Lund

Pensjonistpartiet