Vi 1.-kandidater for ulike politiske partier ble utfordret av avisa Gaula til å ta stilling til for eller imot bygging av kulturhus i Melhus nå. Noen mener det er på tide å bygge kulturhus, kulturbygg eller kulturskolebygg. (Ulike begrep ble brukt her.)

Det forbauser meg at noen mener vi skal bruke penger på dette nå. Hvordan kan Melhus ha råd til det nå? Vi som ikke har alle skolebygg intakt. Jeg synes det er bra at det er vedtatt å bygge ny skole på Gåsbakken, men leste nylig i Tønderbladet at man lurte på hvor man skulle ta pengene fra. Og hva med Høyeggen skole, som har brakker på snart 15. året? Skal ikke ungene her få skikkelig skolebygg og egna uteareal? Hva skjer?

Ideelt sett tror jeg de aller fleste hadde ønsket seg et kulturhus hvor ulike arrangementer og kulturbygging i bredt spekter kunne finne sted. Men etter min mening må vi stikke fingeren i jorda og erkjenne at vi er ikke der nå. Vi har ikke råd. En ting er å bygge et kulturhus, men kostnaden ved å drifte det er også stor, hvert år, hele tiden.

La oss heller drifte pleie og omsorg på en enda bedre måte. Øk bemanningen på sykehjemmene, slik at de som arbeider der får tid til helhetlig sykepleie. I dag er det mange helsefagarbeidere og sykepleiere som går på akkord med seg selv og opplever at de ikke får gjort den jobben de burde overfor beboerne/pasientene. Slik er det i hjemmebasert omsorg også; her må det bli flere pleiere. Minner om at om 10 år er her dobbelt så mange eldre over 80 år som i dag, og da øker sannsynligvis hjelpebehov og behov for bistand.

Og hva med boliger for funksjonshemmede? Trenger ikke disse oppussing, og skal vi ikke legge til rette for mennesker i sårbare situasjoner, slik at disse får bo under samme tak når de trenger det? Jeg mener at som politikere er vi forpliktet til å legge til rette for innbyggernes primære behov så langt det er mulig, og da tror jeg vi har mer enn nok å bruke pengene på.