Mangel på sykepleiere og leger gir brutal millionsmell