Nå er det klart om elevene på Gåsbakken må ha skole i brakker