Foreldre andre steder: - Bygging av «ny» Gåsbakken skole vil ha store konsekvenser