Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegget er skrevet av en person som ønsker å være anonym. Redaksjonen har navnet på innleggsforfatteren.

Denne uka har jeg fått høre litt og sett litt hvordan eldreomsorgen i Midtre Gauldal er! Jeg tenker bare: du kødde!

Ansatte på sykehjemmet går 3 på en vakt med 16 pasienter som trenger pleie. 16 stk som skal på do, stelles før frokost, mates mm! Det er jo helt vilt! Eldre som må på do, men må få beskjed om å vente pga at noen har falt i gangen!

Hjemmeboende eldre som ikke klarer seg selv ringer på trygghetsalarm blir oppringt av en fremmed som sitter i Stjørdal. Og ikke aner hvem den hjemmeboende er! Lite vet de at når vedkommende hjemmeboende blir oppringt ikke husker hvorfor de ringte og blir derfor oppmuntret til å ringe igjen om det er behov for det!

Hjemmeboende i 100 år er vel å bra det, for de som ønsker det. Men de som føler seg ensom, redde og usikker bør få komme på sykehjemmet! De har betalt skatt og gjort sine tjenester i kommunen i alle de år! Så får de en utrygg og håpløs livssituasjon når de eldres.

Kantina som skapte sosial omgang, som ga livsglede og samhold er lagt ned! Ikke pga korona som mange tror! Nei da, pga økonomi.

Alle som sitter å bestemmer bør skamme seg! Sitter på sine pidestaller og bestemmer!! Møtemat, møtegodtgjørelser og en vei til en plass ingen skal bo/ eller drive næringsliv.

Nå er det på tide å våkne opp.

En klapp til alle som jobber i helsevesenet hjelper lite! Det trengs penger til bemanning, og nok plasser slik at vi slipper å ha utrygge hjemmeboende, slipp å betale i dyre dommer for de vi må «stue» bort!

#dukødde