Har fått 3,1 millioner i bøter - akuttåpner sykehjemsavdeling