Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Kommentar til Margrethe Sesseng Fløttums innlegg

For en innsats dere gjør. Det er så bra at du skriver dette, Margrethe, slik at vanlig folk får vite hvordan dere har det, og hvordan denne omstillingen i helse og omsorg virker i praksis. Skjønner godt at dere ikke kan klare dette kjøret til dere blir pensjonister.

Når jeg også får høre at eldre blir plassert på dobbeltrom, sammen med en person de ikke kjenner (det var i Melhus) for å spare sykepleiebemanning, da blir jeg rystet over hvor nedverdigende behandling de eldre får. Og dette skjer i velferdsstaten Norge i 2021.

Jeg er selv 73 år og begynner å tenke på hvordan fremtiden kan bli, og må si jeg gruer meg. Og det er ikke på grunn av at dere som jobber i helsevesenet ikke gjør en god jobb, for det gjør dere virkelig! Det er på grunn av alle omstillingene og prosessene som skal gjøre at det blir bedre, men som etter min mening virker stikk motsatt - både for de eldre og de ansatte i helsesektoren.