De politiske partiene i Melhus bortsett fra Pensjonistpartiet ser ut til å ha glemt ordet dement. Jeg har lest i gjennom de forskjellige partienes program blant de som stiller til kommunevalget på september og kan ikke se at noen av de har planer om hvordan de skal møte den store veksten av antall demente de neste 20 årene.

I den tiden vil det antall demente i Trøndelag øke fra nesten 9000 i dag til nesten 17 000. I Norge vil det fra i dag øke fra vel 100 000 tusen til 200 000 da med 800 000 nære pårørende. I dag finnes det ikke noen medisinsk behandling som hjelper demente med å bli frisk.

Nær halvparten av norske kommuner oppgir at de ikke er beredt på veksten i antall som vil få diagnosen demens fremover. Til det motsatte er bevist tror jeg ikke at Melhus kommune er forberedt på det heller.

– Når de forskjellige kommuner ikke er forberedt på den brutale økningen av demente, hva vil det føre til? spør innleggsforfatteren. Buen helse- og omsorgssenter er ett av sykehjemmene i Melhus. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Når de forskjellige kommuner ikke er forberedt på den brutale økningen av demente, hva vil det føre til? Hva økningen i hjemmetjenesten vil innebære og etter hvert den mangfoldige doblingen på sykehjemsplasser, med den økonomiske regningen det vil medføre, er de heller ikke forberedt på.

Og da må det heller ikke glemmes hvilke belastninger de nære pårørende blir utsatt for, både følelsesmessig og økonomisk.

Og for all del, vi må heller ikke glemme at det i dag beregnes nasjonalt i dag bruker 100 milliarder kroner og at dette beløpet beløpet vil dobles når antall demente vil dobles de neste 20 årene.

Altså 200 millarder kroner! Og ikke å forglemme, størsteparten av denne regningen vil havne hos kommunene.

Dette er ikke noe jeg har funnet på, opplysningene jeg refererer til er fra en artikkel som er skrevet av generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Det er ingen tvil som helst at hun og hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene for Nasjonalforeningen for folkehelsen har full oversikt over dette. Og jeg vet at leger som har spesialiserte seg på demssykdommene har de samme kunnskaper.

For det er kjent at det er fire forskjellige arter av demenssykdommene. Alzheimer er den mest utbredte med over 60 %, vaskulær demens med 15-20 %, Lewy-legeme frontotemporal demens og demens ved Parkinsons syndrom.

Tar meg den friheten ut fra at jeg vet spesielt hva demens er med Alzheimer som den største delen med over 60 %, krever for nære pårørende. Min kone fikk nettopp den diagnosen knapt 57 år gammel og levde med den i fem år før hun døde 62 år for vel 12 år siden. Det er bare vi nære pårørende som vet og kjenner til hvordan det er å leve med en nær person, ikke minst når de den siste tiden for de fleste avslutter livet på et sykehjem. Gjennom min aktivitet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, både lokalt, på fylkes- og nasjonalt nivå og ikke minst som likeperson gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er det bare vi nærmeste pårørende som kan bli ut fra at vi vet alt om hvordan det er å leve med en ektefelle og en mor eller far. Det kan også være yngre som søsken, for vi må heller ikke glemme. Alderen med en demensdiagnose bli etter hvert lavere.

Jeg har diskutert dette med flere personer fra flere partier i Melhus den siste tiden og jeg er både overrasket og uforstående til at dement ikke er et tema før valgkampen når demenssykdommen nå er så utbredt og de neste årene vil øke brutalt. Ikke står det som en sak i programmene for neste kommunestyreperiode heller.

Når det fra flere lokalpolitikere understrekes at de skal bli tatt vare på gjennom eldreomsorgen så er det en så feil måte å møte det på. Så totalt feil. At det kan komme til den dagen at de må flytte til en eldre delen for sykehjemsplass kan skje, men det er ikke måten å møte det på når diagnosen til en demensdiagnose er stilt.

En demensdiagnose er en sykdomsdiagnose, en betegnelse som eldre er ikke det. Et enket spørsmål til de lokalpolitikerne som hevder de skal ta seg av demente sammen med de eldre. Hvorfor er det egne avdelinger for demente på de tre sykehjemmene i Melhus kommune?

Det er en skuffelse å konstatere at de politiske partiene i Melhus kommune ikke forstår eller vil  forstå at dements er en viktig og ikke minst krevende sak, både økonomisk og menneskelig, ikke er et tema i valgkampen. Tar jeg feil vil jeg gjere få vite det, men ikke som et politisk svar med forklaringer og bortforklaringer.

I dag er jeg usikker på hva jeg skal stemme på årets kommunevalg. Det jeg er sikker på er at jeg vet hvilke parti jeg ikke skal stemme på.

Det er imidlertid ikke for sent å snu. Fortell oss velgere hvordan de enkelte partier, flere  enn  Pensjonistpartiet, hvordan utfordringen med den vanskelige demensutviklingen skal møtes også i Melhus kommune.

For den må møtes også som egen sak, ikke gjennom andre deler i helseomsorgen, noe jeg også vet vil bli utfordrende og krevende. Uansett så er det dere folkevalgte i Melhus kommune som er ansvarlig for å løse dette. Og må prioriteres riktig, hver for seg og ikke sammen i andre helseområder.

Det er det ikke bare jeg som forventer og nå er det ikke lang tid igjen til årets kommunevalg.

Tor Arne Granmo, Melhus Demensforening