– Når folk har behov for å ringe, så er det en tung telefon å ta