Hver tredje jobber innen landbruk

DYR PÅ BEITE: Melkeproduksjon er en svært viktig næring i Midtre Gauldal. Bildet er fra Synnerdalen. Foto: Gunn Heidi Nakrem