Torsdag var det styremøte i Norsk Kylling, hvor de fattet endelig vedtak på hvor de skal bygge ny fabrikk. Ikke overraskende ble valget Furumoen, som ligger på Grønøra i Orkdal.

- Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal! Fabrikken blir navet i en gedigen satsning på landbruk og matproduksjon gjennom hele vår verdikjede for hvitt kjøtt i Midt-Norge, sier administrerende direktør ved Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, i en pressemelding.

Vurderte 15 plasseringer

Valget av tomta på Furumoen i Orkdal kommune kommer etter en grundig prosess, der 15 potensielle plasseringer i Midt-Norge er analysert. I finalerunden ble Furumoen vurdert opp mot alternativer i Malvik og i Midtre Gauldal, hvor dagens fabrikk ligger.

- I en totalvurdering, der en mengde faktorer er analysert, kom Orkdal ut som det beste alternativet og NK har lenge kommunisert at Orkdal er foretrukket såfremt reguleringsprosesser muliggjør bygging på Furumoen. Onsdag 6. desember fikk vi bekreftet at reguleringsplaner er godkjent og tomten er klar for bygging av en av de største satsninger på norsk matproduksjon noensinne, sier styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan.

Kyllingproduksjonen på dagens fabrikk på Støren vil pågå inntil det nye anlegget er i drift.

Sterke protester

Orkanger har lenge vært førstevalget til Norsk Kylling, og onsdag denne uka kalte ordfører Oddbjørn Bang (Sp) inn til hastemøte for å få vedtatt reguleringsplanen for Furumoen. Den gikk gjennom mot én stemme. Området i Orkanger er i dag kornåker, og flere har reagert på at jordvernet er satt til side. Både Malvik kommune, Naturvernforbundet og Venstre har protestert.

Mange berørte bønder

I dag leverer 150 bønder kylling til Norsk Kylling.

- Vi har et veldig godt samarbeid med lokale bønder i Midt-Norge, og det skal vi fortsette med. Takket være dette gode samarbeidet over mange år kan vi nå satse stort i Midt-Norge, sier Reitan.