Under næringskonferansen som Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus arrangerte på Trøndertun, etterlyste både administrerende direktør Berit Rian og fylkesrådmann Odd Inge Mjøen klar beskjed fra Melhus om hvilken kommune Melhus skal være.

Rian pekte på at Midtre Gauldal vil være en kommune med store næringsarealer, Skaun vil være en bokommune, nye Orkland kommune vil være en industrikommune og indre Fosen vil være næringsvennlig.

– Ikke saktmodig

Trønderbladet har spurt flere melhuspolitikere om hva de synes Melhus skal signalisere.

– Vi må passe oss for å bli en saktmodig kommune. Melhus må være tøff nok til å finne sin egen profil og være modig, sier Merethe Moum fra Melhuslista. Moum er daglig leder for Ivar Moums byggefirma på Kvål, og er opptatt av næringslivets kår i Melhus.

Tidligere varaordfører Sigmund Gråbak som nå representerer Melhuslista i kommunestyret, mener at Melhus må legge til rette for vekst og utvikling.

– Det mangler en ståpåvilje i Melhus, mens det ser ut til at Midtre Gauldal kaster seg uti det, sier Gråbak.

Gråbak savner en mer positiv innstilling overfor bedrifter, og han har reist spørsmålet om hva den politiske ledelsen gjør for å legge til rette for næringslivet.

Ikke store arealer

– Melhus er en landbrukskommune. Vi har ikke gjort slik Midtre Gauldal gjør når de setter av 8000 mål til næringsområder. Det koster penger å ha en slik prosess. I kommuneplanen prøvde vi å sette av et stort område på Øysand, og ble avvist av fylkesmann og departement, slår ordfører Gunnar Krogstad fast (Ap).

Samtidig mener han at Melhus vil være en næringskommune, og helt opplagt en bokommune. Hvilken rolle Melhus skal ha i nye Trøndelag slik fylkesrådmann og hovinsbygg Odd Inge Mjøen har etterlyst, mener ordføreren bør være gjenstand for en grundig diskusjon blant melhuspolitikerne.

Renommé

Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) synes Melhus er lite synlig og offensiv på næringslivets vegne.

– Først og fremst synes jeg at kommunen skal være til for det etablerte næringslivet i Melhus slik at de opplever vekst i sine næringer. Det må bli slik at det ryktes at Melhus er et veldig bra sted for de bedriftene som er der i dag. Da blir det feil fokus på lete etter nye næringsarealer, og vi må heller jobbe for dem som er her fra før. Vi får heller rette oss mot virksomheter som ikke trenger så mye plass. Melhus er en landbrukskommune, og det er ikke negativt. Vi kan utnytte ressursene på gården og få til tilleggsnæringer. Dessuten har vi Smak og opplev Melhus og sagahistorien vi kan satse på, mener Jagtøyen.

foto
Merethe Moum og Sigmund Gråbak fra Melhuslista mener det må legges til rette for vekst og utvikling enten det gjelder næringsliv eller boliger.
foto
Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp).