Etter å ha fått henvendelser fra bekymrede beboere på E6-strekninga Skjerdingstad-Røskaft, har varaordfører Stine Estenstad (H) henvendt seg til veiselskapet Nye Veier.

Skrev brev

I et brev etterlyser hun informasjon fra Nye Veier om veiselskapet løser inn E6-hus. Da Statens vegvesen hadde ansvar for bygging av E6 i Gauldalen, ble huset innløst av vegvesenet. Så kom stoppordren fra Nye Veier.

Statens vegvesen har så gått ut og sagt at når reguleringsplanene er vedtatt, har E6-berørte krav på å bli innløst selv om det går flere år til ny E6 blir bygd. Som kjent har Nye Veier ikke villet si når E6 mellom Skjerdingstad og Ulsberg.

Foreløpig tidsplan viser at Melhus kommunestyre skal vedta reguleringsplanene for E6-strekninger i Melhus i juni, unntatt den for Hovin-Støren fordi den er påstartet senere enn de andre. Statens vegvesen har antydet at den sistnevnte kommer i høst til politisk behandling.

Les også: Vil ha bare to felt

Bekymret

- Vi har mottatt henvendelser fra beboere på strekningen Skjerdingstad-Røskaft som har uttrykt bekymring rundt at de ikke har fått klarsignal om muligheten til innløsning av sin eiendom i forbindelse med vedtatt reguleringsplan. Deres frykt er at de i flere år blir sittende med en eiendom som verken kan selges eller utvikles på grunn av båndleggingen gjennom reguleringsplanen. Det er en stor belastning for våre innbyggere ikke å vite når de kan starte prosessen med å skaffe seg en ny erstatningsbolig og hvor lenge de må bo i eksisterende bolig, skriver Estenstad i brevet.

Les også: Mange hus må rives

Til Trønderbladet sier Estenstad at hun har forståelse for at det tar tid å starte et veiselskap, men at det er behov for informasjon.

Folkemøte

- Ønsket er at Melhus kommune og innbyggere får en skriftlig bekreftelse når det gjelder innløsning. Jeg har invitert Nye Veier til et folkemøte i Melhus. Det er ikke lett for berørte å få svar fra veiselskapet, sier Estenstad.

Estenstad håper også å få informasjon fra Nye Veier om hva som skal skje med de tomme husene. Trønderbladet har fått henvendelse fra folk som forteller at det står flere tomme hus i Kvålsdalen.

- Vi ønsker ny vei og vi ønsker en bra prosess for innbyggerne, sier Estenstad.

Les også: Byggestart i det blå

Andre Høyre-politikere er også bekymret over hva som skjer nå som Nye Veier har tatt over E6-bygginga. Guro Angell Gimse og Henrik Kierulf var sist fredag hos samferdselsministeren for blant annet å spørre ham om hvilke kriterier Nye Veier bruker når de skal prioritere veistrekninger.