I et varsel mandag opplyser Meteorologisk institutt at det er fare for flom i deler av Trøndelag, deriblant Melhus og Skaun.

– Konsekvensen kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Det kan også bli høy vannstand i innsjøene, skriver instituttet.

Farevarselet, som er på gult nivå, gjelder fra klokka 07.00 mandag og varer i et døgn.

Verst i «treige» vassdrag

Mandag ettermiddag vil faren øke.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner, lyder oppfordringen.

Meteorologisk institutt ber videre innbyggerne om å holde seg oppdatert på situasjonen.

– Vedvarende regn og høy vannmetning i jorda kan gi vannføring på gult nivå, spesielt i de litt treige vassdragene i lavlandet. Det er ventet høyere snøgrense fra mandag kveld, og dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader, skriver de.

– Flomskred har lang rekkevidde

I tillegg har instituttet sendt ut et farevarsel om jord- og flomskred i forbindelse med regnet. Fareområdet er utvidet til også å gjelde Midtre Gauldal.

Varselet gjelder fra mandag morgen til tirsdag morgen.

– Skredhendelser kan forekomme, og utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver de.

Opp mot 60 mm i døgnet

Meteorologisk institutt oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna bratte skråninger og bekker og elveløp med stor vannføring. De minner om at tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

– Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Det har vært en del regn i varslingsområdet de siste ukene, og det ventes nå regn opp mot 40-60 millimeter i døgnet, heter det i varselet.

– Regn på nysnø og stigende temperaturer fra mandag kveld til tirsdag morgen kan føre til snøsmelting, noe som gir økt vanntilførsel, legger de til.

I august oppsto det flom etter uvær i Midtre Gauldal. Da satte kommunen krisestab etter at store vannmasser skapte trøbbel. Blant annet ble turister ved to campingplasser rammet da Gaula gikk over sine bredder, og to høyspentmaster ble revet med av elvevannet mellom Kotsøy og Rognes.