Krisemøte om flommen: – Det er en del stengte veier