To høyspentmaster tatt av flommen - mange husstander var uten strøm