FRØSET: Slik kan det bli seende ut når prosjektet er realisert.

Startet i 2015

De startet prosjektet i november 2015. Opprinnelig ønsket Bones Eiendomsutvikling å bygge to leilighetsbygg med 22 leiligheter, men da forslaget ble behandlet i Næring-, plan- og miljøutvalget ble det vedtatt at utbyggingen måtte skje med fire- og seksmannsboliger.

To størrelser

De ønsker å sette opp to firemannsboliger, og to seksmannsboliger. Byggene tenker de å bygge i to etasjer med saltak. Maksimal mønehøyde vil være ni meter. Leilighetene vil komme i to størrelser: Tolv treroms leiligheter på 74 kvadratmeter, og åtte fireroms leiligheter på 85 kvadratmeter. Alle leilighetene vil ha sørvendt balkong. Hver boenhet får 1,5 parkeringsplass, som skal legges under bebyggelsen. Det skal også bygges lekeplass, samt gang- og sykkelvei.

Det er Norgeshus som har utarbeidet reguleringsplanen på oppdrag fra Bones Eiendomsutvikling.

Kommunestyret har vedtatt planen, og den ligger nå ute til høring. Frist for å komme med klager er 6. februar.