Fem avdelinger

Barnehagen skal bli en femavdelings barnehag. Det skal også bygges gang- og sykkelveg langs den kommunale veien bort til leiren. Anbudet ligger ute på Doffin nå.

– Per i dag er det nok barn til å fylle opp tre av den nye barnehagens fem avdelinger, sier Toril Grøtte som er kommunalsjef for Oppvekst.

Fullt i Soknedal

Soknedal barnehage er i dag full, og de låner i dag et rom inne på Soknedal skole for å dekke opp arealbehovet. Men det rommet trenger skolen selv til neste år. Ennå er det usikkert hvor mange barn som søker seg til Soknedal barnehage til høsten.

– Derfor er vi litt usikre på om det blir fullt der, om alle får plass. Kanskje må noen der gå i barnehage på Støren neste år. Det vet vi ikke før vi ser opptaket i mars, sier Grøtte.