Da Ole Morten Øyås søkte Melhus kommune om å få legge ut 60 dekar av gården på Øyås til boligtomter, ga virksomhetsleder Guri Vik kontant avslag med henvisning til at det planlagte boligområdet er utenfor kommunens avsatte område til boligbygging. Avslaget godtok ikke Øyås slik Trønderbladet skrev på tirsdag, og han bad om å få saken opp i kommunestyret.

Veiledningssamtale

Dit vil ikke Melhus formannskap sende saken, men formannskapet vil ikke være så bastant som virksomhetslederen var. Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen foreslo tirsdag på vegne av Senterpartiet, Venstre og Melhuslista at saken sendes tilbake til rådmannen og at rådmannen kaller inn Øyås til et uformelt møte. Dette ble enstemmig vedtatt. Formannskapet signaliserer at selv om boligfeltet ikke er med i kommuneplanens arealdel, skal kommunen ikke avslå å ha et møte med Øyås.

– Vedtaket var som forventet at jeg må vente til kommuneplanen rulleres. Erfaringsvis vil en rullering tvinge seg fram, sier Ole Morten Øyås etter formannskapsmøtet.

Øyås var publikummer under formannskapsmøtet, og lyttet til den politiske debatten. Flere av politikerne nevner i debatten at kommunen burde ha tilbudt en veiledningssamtale. I debatten sier virksomhetsleder Guri Vik at et oppstartsmøte innebærer at kommunen skal ha forberedt ei vurdering av hva som kreves av utbyggeren som utredninger.

Publikumsrettet

– Det er vanskelig å vite hvordan utbyggere møtes av administrasjonen i kommunen, sa Jan Arne Bremnes (KrF).

Varaordfører Stine Estenstad (H) kommer inn på at oppstartsmøtet er en mulighet for kommunen til å si ifra til folk om det er mulig å gå videre med utbyggingsplaner, og at det er lite publikumsrettet ikke å ha oppstartsmøter.

– I et oppstartsmøte vil utbygger få vite at administrasjonen ikke vil anbefale politikerne å gå for utbyggingsplanene, sa Estenstad.

Berit Wold Fjelle (Ap) mente det ikke er mulig å gå for boligområdet nå, men at boligområdet kan komme i betraktning neste gang kommuneplanen rulleres.

– Det var i utgangspunktet en prat med kommunen jeg ville ha, sier Øyås etter møtet.

Presset situasjon

Øyås er bonde, og har drevet med rugehøns og kyllingproduksjon. Etter å ha opplevd en presset situasjon for rugeegg, la han ned produksjonen av dette i fjor sommer, og huset har stått tomt siden da. Kyllingproduksjonen fortsetter Øyås med, og han håper å kunne øke den ut fra signaler fra Norsk Kylling om at det kan bli mulig i sommer. For å bedre økonomien på gården, ønsker Øyås å kunne fradele boligtomter for salg.

– Området jeg har sett ut, er ikke egnet til noe. I fjor sommer hogde jeg ut det som var mulig av tømmer, og kvaliteten var så dårlig at 80–90 prosent gikk til slip. Jorda er for dårlig til granskog, forteller Øyås.

I nedre Melhus er det ikke flust med boligtomter, men flere boligfelt er planlagt. Ett stort område er Gimsøya, men det er ikke blitt realisert fordi utbyggere synes kommunens rekkefølgekrav er for kostbare. Der kreves det blant annet heving av terrenget for å unngå flom samt omlegging av fylkesveiene.

Virksomhetsleder Guri Vik argumenterte i Melhus formannskap mot at kommunen skal bruke tid på oppstartsmøter, men ordfører Gunnar Krogstad sa at et spørsmål er hvordan kommunen skal få sagt ifra til en utbygger på en pen måte at utbyggingsplanene ikke kan realiseres nå.