Rådmannen mener at prognosene viser at det er nok å bygge nye Gimse skole for 450 elever, mens Melhus formannskap mener det må bygges stort nok for å unngå at nyskolen er for liten helt fra starten av. Politikerne ønsker at nye Gimse skole skal ha plass til 550 elever, og ha en flerbrukshall med to spilleflater.

Kretsgrenser

- Vi kan få en befolkningsvekst på to prosent i Melhus når boligfeltene kommer i gang, sa varaordfører Stine Estenstad (H) i formannskapsmøtet i dag tirsdag.

Varaordføreren tok til orde for å flytte skolegrensene når nye Gimse skole skal stå ferdig i løpet av 2021. I dag går kretsgrensa for Gimse skole langs Gaula og ved Brekktrøa. På østsida av Gaula i Melhus sentrum sokner skoleelever til Høyeggen skole, mens unger fra øvre del av Gimse og Brekkåsen sokner til Brekkåsen skole. Både Brekkåsen skole og Høyeggen skole er blitt vurdert for utbygging. For tida har Brekkåsen skole ledig plass, men det er ventet elevtilstrømning når det nye boligfeltet på Brekkåsen er ferdig. Høyeggen skole kan også få flere elever siden det legges ut nye boligfelt på Løvset.

- Høyeggen skole er full. Vi må være åpen for å se på skolegrensene. Vi er åpen for å bygge større enn for 450 elever, sa opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) og viste til Skaun kommune der nye skoler har vært fulle etter kort tid.

Ikke alle i formannskapet er helhjertet for å flytte på skolekretsgrenser.

- Det er ikke bare å flytte skolekretser ved å ta unger på trappa til Høyeggen skole, sa Jan Arne Bremnes (KrF).

Samtidig sa han at politikerne ikke må ha skylapper.

Vekker engasjement

Rådgiver Egil Johannes Hauge er i gang med utredninga rundt nye Gimse skole, og han sa under formannskapsmøtet at 450 elever på nye Gimse skole er realistisk ut fra prognosene. Dagens Gimse skole har rundt 300 elever.

- En skal ikke endre opptaksområde ofte. Det vekker en del engasjement, sa Hauge.

Ett eksempel er da rådmannen lanserte å se på skolekretsgrensene for Flå skole og Rosmælen skole, og det vekket sterke reaksjoner. Opptaksområdet for Gimse skole ble vedtatt i 2005.

Monstuflata

Som tidligere omtalt har rådmannen lansert at nye Gimse skole kan bygges på Monstuflata. Under formannskapsmøtet sa Jorid Jagtøyen (Sp) at Lars Borten (Sp) foreslå Monstuflata som tidligere het Hallsletta, som tomt for nye Gimse skole og fikk høre at Monstuflata var for liten. Så var politikerne en runde innom Gimsøya som skoletomt, for så å gå tilbake til nåværende område der dagens Gimse skole ligger.

Les også: Hva var forslag til tomt i 2013?

Ved å legge nyskolen til Monstuflata, kan det være mulig ifølge melhuspolitikerne å ha et samarbeid med fylkeskommunen om felles bruk av bygg siden Melhus videregående skole skal bygges ut.

Med en ny Gimse skole med 550 elever, Melhus videregående skole med drøyt 800 elever slik fylkeskommunen har anslått skolen skal ha plass til i framtida og Gimse ungdomsskole med 375 elever, vil 1625 barn og unge være samlet i området.

- Det er ikke ønskelig at nye Gimse skole blir monsterskolen, sa Bremnes.

Om Tambartun

Politikerne har vurdert å la elevene på Gimse skole gå to år på Tambartun mens nye Gimse skole ble bygd på tomta der dagens Gimse skole står. Imidlertid mener rådmannen at nye Gimse skole blir seks millioner kroner billigere om kommunen unngår å leie Tambartun av Statped, og i stedet lar elevene være i gammelskolen inntil nyskolen er ferdig.

Opprinnelig tidsplan for nye Gimse skole var at den skulle stå ferdig i 2020, og nå mener rådmannen at nyskolen ikke er innflyttingsklar før i løpet av 2021. Formannskapspolitikere kommenterte at nye Gimse skole er to år forsinket, og er nå spent på om rådmannens tidsplan holder. Sigmund Gråbak (Melhuslista) mente det haster med å få bygd ny skole.

- Nå går folk i nedre Melhus og venter på nye skole. De har unger i en elendig bygningsmasse. Da må vi politikere tillate oss å være utålmodige, sa Gråbak.

Berit Wold Fjelle (Ap) er enig i at dagens Gimse skole er trang og gammel, men hun mener at paviljongene som skolen har fått, gir ungene klasserom med gjennomlys.

Rådmann Katrine Lereggen sa at det koster å drifte en skole med to spilleflater. Ifølge rådgiver Egil Johannes Hauge koster ei spilleflate 70 millioner kroner. Bakerst ordfører Gunnar Krogstad.