Det skal utføres vegarbeid på E6 i Soknedalstunnelen. Dette medfører stengt veg, med skiltet omkjøring.

Starttid er onsdag 15. november klokken 22.00, mens beregnet sluttid er torsdag 16. november klokken 03.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.