Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Reitbakkbrua og Udduvollbrua. Dette skjer mellom klokken 21.00 og 06.00, med oppstart onsdag 8. november og beregnet sluttdato fredag 17. november. Det skal ikke arbeides i helgen.

Dette kan man se på nettsidene til Statens vegvesen.