Det skal utføres asfaltarbeid på fylkesveg 6622 i Skaun, mellom Melbygjerdet og Melby. Det medfører ett stengt kjørefelt og fartsgrense på 50 km/t på stedet.

Arbeidet skal utføres mellom klokken 07.00 og 19.00, tirsdag 7. november og onsdag 8. november. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.