2. januar startet et vegarbeid på fylkesveg 6630 i Skaun, på strekningen mellom Einan og Laugen. Statens vegvesen meldte på sine nettsider at arbeidet ville påvirke ett kjørefelt, samt at beregnet sluttdato var 30. mars.

Vegvesenet melder nå på sine nettsider at beregnet sluttid er 21. juni.