180 av Tensios kunder var uten strøm fredag.

Tensio startet en planlagt strømutkobling klokken 09.00, og planen var å avslutte samme dag klokken 12.30. Det rammede området strekker seg østover fra Lundamo. Dette kunne man se på nettsidene til Tensio.

Fredag ettermiddag hadde kundene fått strømmen tilbake.

Torsdag ble både Melhus og Skaun rammet av et massivt strømbrudd.