Deler av Singsås er berørt av strømutkoblingen. Foto: Tensio

Tensio gjennomfører en planlagt strømutkobling, som rammer 57 av deres kunder i Midtre Gauldal kommune. Det berørte området ligger på Singsås.

Oppstart var tirsdag 7. november klokken 08.30, og planlagt sluttid er samme dag klokken 12.00.