Støren har to landingsplasser hvor gjødsel kan lastes opp i helikopter. Fra landingsplassen på bildene ble det gjødslet 415 dekar mandag.

I 2016 innførte regjeringen tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak, og med bakgrunn i ordningen ble det i regi av Pegasus helicopter AS (PH) gjødslet i overkant av 80.000 da i 2016 på Østlandet.

Ifølge infoskrivet er det kunden, altså skogeieren, sitt ansvar at alle nødvendig miljøhensyn blir ivaretatt.

LAST: Støren har to landingsplasser hvor gjødsel kan lastes opp i helikopter. Foto: Ole Johan Skjærli