Til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Trøndelag og Steinkjer er det beste alternativet til lokasjon av Landbruksdirektoratet. Ordførerne i Trøndelag støtter en utflytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

Trøndelag som ledende landbruksregion

Trøndelag er en av landets sterkeste landbruksregioner, og i regionen finnes hele verdikjeden fra primærprodusenter til videreforedlingsbedrifter, både stor- og småskala.

Trøndelag har også en komplett og velfungerende skognæringsklynge. I tillegg er Trøndelag landets fremste havbruksregion, noe som gir Trøndelag store fortrinn i jobbinga med framtidas grønne skifte.

Les også: Ønsker flere produsenter av lokalmat (Krever innlogging)

Trøndelag har et sterkt landbrukspartnerskap. Motoren er Tenkeloft Trøndersk Landbruk, en møteplass for næringa, industri, forskning, utdanning, politikk og forvaltning. Her utvikles en felles virkelighetsoppfatning og felles mål og strategier for utvikling og her forankres konkrete utviklingstiltak. Eksempler på regionale foregangssatsinger:

Strategisk planlegging: Landbruksmelding for Trøndelag og Regionalt Bygdeutviklingsprogram

Fokus på kompetanse, forskning og innovasjon: Landbruk21Trøndelag, et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk, Arena Skog, VRI Trøndelag (Forskningsrådet) og Grønn forskning i Midt-Norge (næringa), mer brukerstyrt forskning i landbruket, Kompetanseløft Trøndersk Landbruk, kompetanseheving i landbruksnæringa

Fokus på lokal mat: Oi! Trøndersk mat og drikke og Trøndersk matfestival

Steinkjer beste lokasjon for Landbruksdirektoratet

Steinkjer er landets nest største landbrukskommune og har lokalisert flere nasjonale aktører innen landbrukssektoren. Steinkjer skal videre utvikles som ett av fire regionale tyngdepunkt i NIBIO og regionen understøtter med stipendiatstillinger.

Trøndelag Forskning og utvikling har nylig dokumentert at det er god tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse regionalt.

Les også: Fant fire gravhauger på Kvål

Det gis i dag relevante regionale høyere utdanninger innen bl.a. landbruk og naturforvaltning, økonomi og administrasjon, IKT og ledelse.

Steinkjer er vedtatt som administrasjonssenteret i nye Trøndelag fylke, med hovedsetet både for Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Det støtter at et samlet Trøndelag anser Steinkjer og omegn til å ha både kapasitet og kompetanse til å ivareta Landbruksdirektoratet.

Med vennlig hilsen

ordførerne i Sør-Trøndelag

ordførerne i Nord-Trøndelag