Onsdag klokka 12 vil sireneanlegget til Sivilforsvaret være i bruk. Melhus er ett av stedene som har et slikt varslingsanlegg, og det vil komme lyd fra blant annet Melhus rådhus.

– Det er Sivilforsvaret som gjennomfører varslingsprøven, og de understreker at det kun dreier seg om en teknisk prøve, opplyser Melhus kommune på sin nettside.

Melhus og Midtre Gauldal er på rødt nivå på grunn av melding om ekstremvær, men Sivilforsvaret sender altså ikke ut beskjeden: «viktig melding -søk informasjon» på grunn av ekstremværet Gyda.