Advarer mot å være i nærheten av elver og skråninger

For noen år siden flommet det over i bekker som her på Lundamo, og det ga skader på veier og bygninger. Foto: Gunn Heidi Nakrem