Melhus kommune melder at det ikke blir noe av drop in-vaksinering onsdag mellom klokka 16 og 18 på grunn av ekstremværet Gyda. I tillegg avlyser kommunen timene som er satt opp i dag onsdag fra klokka 16 av samme grunn samt vaksinetimer på torsdag og fredag.

Ringer rundt

– Cirka 300 skulle ha blitt vaksinert i dag fra klokka 16. Nå ringer vi rundt og forklarer hver enkelt hvorfor vaksinetimen er avlyst. I stedet får de tilbud om enten å bli vaksinert i dag før klokka 15 eller på mandag. Mandag kommer vi til å øke kapasiteten for vaksinering, sier kommunefarmasøyt Marianne Thoresen.

Ikke torsdag og fredag heller

Onsdag ettermiddag varsler kommunefarmasøyten at det heller ikke blir koronavaksinering på torsdag og fredag.

– 1100 innbyggere får flyttet timen til neste uke, og da i perioden mandag-lørdag, opplyser kommunefarmasøyt Thoresen som har ansvar for koronavaksineringa.

Ekstremværet Gyda har ført til at Melhus er satt på rødt nivå, og kriseledelsen har hatt møte for å forberede seg på mulige hendelser. Blant aktuelle hendelser kan være fare for flom og skred.

– Det er vedtatt i kriseledelsen at vi utsetter vaksineringa, og det skjer fordi vi har sett på faresignalene om rødt nivå. Vi har ikke lyst til at folk skal dra ut i ekstremværet, sier Thoresen.

Apotekene

Vaksinasjonsteamet får unna 84 vaksinasjoner i timen. For å øke kapasiteten, er Melhus kommune i dialog med apotekene om at de kan gi koronavaksine. Kommunefarmasøyten forteller at det uansett blir slik at kommunen fortsetter med sin vaksinering i Energiparken ettersom apotekene har begrenset kapasitet.

– Det gjenstår omtrent 2000 som ikke har fått vaksinasjonstime. Det er stor pågang på vaksinasjonstelefonen fordi folk etterspør den tredje dosen. Vi har derfor oppbemannet vaksinasjonstelefonen. Det er stor oppslutning om oppfriskingsdosen, forteller Thoresen.

Merker skjevfordelinga

Melhus er blant de kommunene som fikk færre vaksinedoser sist sommer fordi Østlandet skulle få flere, og det har ført til at mange ikke har hatt langt nok mellomrom mellom andre og tredje dose. Nå er kommunen i den situasjonen at vaksinasjonstime ikke kan gis fortløpende til folk fordi det sist sommer ble gitt vaksine til ulike aldersgrupper. Smittesituasjonen var slik at for eksempel gruppa 18 år skulle tas før gruppa 30, og så ble det gitt vaksine til aldersgruppa 44 år før for eksempel 28-åringene.